Inżynieria i Kształtowanie Środowiska

V Międzynarodowa Konferencja

Zielona Góra 13-14.10.2022 r.

Kalendarium

Kalendarium

5.09.2022
nadesłanie abstraktów i zgłoszeń

30.09.2022
nadesłanie posterów w wersji elektronicznej

Koszty uczestnictwa

Koszty uczestnictwa

Udział w konferencji jest bezpłatny

Rejestracja na konferencje

W celu zarejestrowania się na konferencję należy wypełnić formularz on-line

Tematyka konferencji

 • Adaptacja do zmian klimatu
 • Sieci i instalacje wewnętrzne
 • Ochrona przeciwpowodziowa
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym
 • Technologie oczyszczania wody i ścieków
 • Energetyka cieplna, wentylacja i klimatyzacja
 • Gospodarka leśna jako element kształtowania środowiska
 • Rekultywacja terenów zdegradowanych i zdewastowanych
 • Wody opadowe i roztopowe na obszarach zurbanizowanych
 • Gospodarka zasobami naturalnymi w ujęciu środowiskowym
 • Gleby terenów miejskich, przemysłowych, komunikacyjnych, wydobywczych i wojskowych
 • Zrównoważone gospodarowanie energią w środowisku
 • Efektywność energetyczna obiektów i systemów
 • Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych
 • Mikroplastik w środowisku
 • Elektromobilność
 • Jakość i ochrona powietrza
 • Gospodarka odpadami w obiegu zamkniętym

Publikacje

Civil and Environmental Engineering Reports (Lista MEiN 70 pkt.)

www.ceer.uz.zgora.pl (bez dodatkowych opłat)

Termin nadesłanie prac: do końca września, publikacja po pozytywnych recenzjach: grudzień 2022

Artykuły do czasopism MDPI tylko z zakresu tematycznego Special Issue

(z możliwością uzyskania zniżki na publikację)

 

Artykuły podlegają standardowej procedurze recenzji wydawniczej

Ramowy program
konferencji on-line

13.10.2022 r.

sesje plenarne i posterowe

9:00 - 9:30

Otwarcie konferencji

9:30 - 11:30

Sesja plenarna

11:30 - 12:30

Sesja posterowa

12:30 - 14:00

Sesja plenarna

14:00 - 15:00

Sesja posterowa

14.10.2022 r.

sesje plenarne i posterowe
„Młodzi w nauce”

9:30 - 11:30

Sesja plenarna

11:30 - 12:30

Sesja posterowa

12:30 - 14:00

Sesja plenarna*

14:00 - 15:00

Sesja posterowa

*Sesja specjalna: degradacja, ochrona i rekultywacja gleb

Komitet Naukowy

Przewodniczący

dr hab. inż. Sylwia Myszograj, prof. UZ, Polska – sekcja Inżynieria Środowiska

dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. UZ, Polska – sekcja Kształtowanie Środowiska

 

Komitet organizacyjny

Członkowie

dr inż. Jakub Kostecki – przewodniczący

dr inż. Ewelina Płuciennik-Koropczuk – v-ce przewodniczący

dr inż. Marta Gortych – sekretarz

dr inż. Anita Jakubaszek

dr inż. Piotr Ziembicki

 

Konferencja pod patronatem

Client 1
Client 2
Client 3
Client 4

Rejestracja na konferencje

W celu zarejestrowania się na konferencję należy wypełnić formularz on-line